SUCH DKUCH
ENJOY BEAR´S ATLAS OF DIABLO
S37976/2002

NORDUCH FINUCH
JOHANDYS DIABLO
S15884/95
SUCH
REMRÖD´S INCREADIBLE ORRY
S41540/91
NORDUCH INTUCH
GARPLYCKANS´S HUMMINGBIRD
AV ARISTO
S47017/92
SJÖ BJÖRNENS MY LADY 
ATHENA
S20686/99
NORD NUCH INTUCH
SJÖ BJÖRNENS BAGHEERA
S24309/95
SUCH
SJÖBJÖRNENS UNNA OF GINNY
LOVE
S16227/92
TROJA
S58947/2001
SUCH
TEAMAIDES BRILLIANTA
BETHOWEN
S49575/99
SUCH DKUCH
VARPELIDENS
DICK DROSTE
S15884/95
SUCH TEAMAIDES
AMSELINA AMSELICA
S25875/97

VILDHUNDARNAS CHINOOK
S21820/98
BERLJON GHIOTTOGEIST
S23284/95
MÄLARLEJONET KOLMÅRDSTROLLET
S29242/93

Heffa Stamtavla Foto Meriter Avkommor